Våra avdelningar

Långbälings förskola består av åtta avdelningar, fem avdelningar på Långbäling och tre avdelningar i Höglundaskolan . Mysing 1 och Mysing 2 är ett arbetslag för de yngsta barnen, Saga 1 och Saga 2 är ett arbetslag för mellanbarnen och avdelningarna på Höglunda består av de äldsta barnen. Pedagogerna delas upp efter barnantalet på avdelningarna.

Vi strävar efter åldershomogena grupper där miljön anpassas efter varje ålders behov. Grunden i våra miljöer ska vara likvärdig, men med en progression, en ökad svårighetsgrad, mellan avdelningarna – den röda tråden. Ju längre upp i åldrarna barnen kommer desto mer avancerat blir utforskandet av material och de olika tekniker vi använder på avdelningarna. Vi ser att barnen tar med sig och bygger på sina kunskaper och erfarenheter, de lär i samspel med varandra, miljö och material.

Senast uppdaterad: 4 september 2020