Vår förskola

Långbälings förskola ligger centralt i Jordbro med närhet till skog, natur och kultur. Från hösten 2019 har vi även 3 avdelningar placerade på Höglunda skolan.

Barnen har tillgång till flera gårdar med möjlighet till utforskande på många olika sätt. Vår verksamhet bygger på Reggio Emilias filosofi kring barns lärande och utforskande. Vi värnar om samarbetet med familjer och delaktighet. Långbäling är en del av Södra Jordbros förskolor tillsammans med Hemsö och Blåsippan.

På förskolan Långbäling ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet under hela sin dag på förskolan. Vi kallar det hela dagen perspektiv och utbildning är det som sker under hela dagen. Vi arbetar projekterande, barnen får utforska sina frågor och teorier i en pedagogisk miljö inne och ute.

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att barnen tillsammans med sina familjer ska se sin utveckling och lärande på förskolan. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där barnens frågor tas på allvar. Att kunna påverka sin situation och få sin röst hörd är en av grunderna i ett demokratiskt samhälle. ​

Tillsammanshet

Delaktighet och begreppet tillsammanshet är viktigt för oss. Tillsammanshet står för att vi alla lär tillsammans och behöver varandra.

Senast uppdaterad: 19 november 2021