Matateljén och Torget - en plats för möten och lärande

Vår matateljé är en plats för möten mellan barn och pedagoger på Långbäling. Torget är en mötesplats för våra avdelningar på Höglundaskolan.

På Långbäling är en av avdelningarna en gemensam öppnings- och stängningsavdelning och matsal. Här välkomnas alla på morgonen till lugn musik och frukostbuffé. Till lunchen serveras buffé och barnen tar själva sin mat, sitter med sina kompisar och äter för att sen plocka undan efter sig.

Som en del av projektet Kost och Hälsa har vi även inriktat oss på måltidspedagogik och veckans grönsak. Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Vi har en ateljépedagog som bedriver verksamhet i matateljén på Långbäling och på torget för våra avdelningar på Höglundaskolan. Där får barn och pedagoger mötas och utforska måltidspedagogik och månadens grönsak på många olika sätt.

Matateljén och torget skapar möjlighet för möten, utforskande och lärande mellan alla på Långbäling och våra avdelningar på Höglunda, barn och pedagoger – det är en plats som är allas! Det ger en härlig VI-känsla.

 

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021