Vår vision

Foto: Claudia Fried Foto: Claudia Fried

Vi vill att vårt arbete i Södra Jordbro skapar framtidstro och gör skillnad för er familjer och barn. Vi värnar om välkomnande, öppenhet och kritiskt tänkande i våra pedagogiska verksamheter. Vi lär oss tillsammans och utvecklar våra olika förmågor. Vi arbetar för att lyfta fram värden som för oss utgör grunden för en demokratisk förskola.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018